قلب منی...

قلب منی...

| به قلم :‌‌‌ reyhane ™

تـو فقـط بـرای منـــی

 

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

گالری تصاویر سوسا وب تولز

   

برای او...

| به قلم :‌‌‌ reyhane ™

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

گالری تصاویر سوسا وب تولز

   

بی وفا!

| به قلم :‌‌‌ reyhane ™

بعد از این دیگرنیامد بی وفا حتی به خوابم
می شوی تنهای تنها میدهم این سان عذابت 
میروی اما به دنیای فراموشی
با غم سردی که میدانم هم آغوشی
کاش از اول من به حالت بی وفا پی برده بودم
تو فریبم داده بودی من فریبت خورده بودم
راه من از راه تو گشته جدا
دارم از تو من شکایت با خدا
ترک جانم کرده ای جانا چرا؟!
 بی وفایی بی وفایی بی وفا !

ابزار و قالب وبلاگ :: تم ویوز

گالری تصاویر سوسا وب تولز